Aanscherping leennorm hypotheken 2015

strengere leennorm

Volgend jaar wordt de leennorm voor een hypotheek nog meer aangescherpt. Er kan dus minder geleend worden voor het aanschaffen van een woningen. De lage rente zou dan wel weer wat compensatie moeten bieden.

Daling maximale leenbedrag

Ieder jaar wordt opnieuw door de overheid gekeken hoe zwaar hypotheeklasten mogen wegen ten opzichte van het inkomen van een huishouden. Het maximale te lenen bedrag daalt volgend jaar voor hypotheken met een NHG-garantie* en voor leningen zonder garantie. De maximale leengrens voor een hypotheek met NHG-garantie daalt volgens de Hypotheekshop met ongeveer 10 tot 20 duizend euro. Hierbij is uitgegaan van een huidige gemiddelde rente van 3,1 procent voor tien jaar vast met een maximale leengrens van de NHG van 265.000 euro.

Wanneer men wilt lenen zonder NHG-garantie, lopen de verschillen in leencapaciteit voor volgende jaar behoorlijk uiteen, namelijk ongeveer drie tot 22 duizend euro, ten opzicht van 2014. Hier is wel gerekend met een iets hogere rente, namelijk 3,9 procent.

Lenen met NHG:

Lenen met NHG

Lenen zonder NHG:

Lenen zonder NHG

Gunstige rente

Waar huizenkopers wel van hebben kunnen profiteren is de daling van de rente. Dit had uiteraard weer een positief effect op de leencapaciteit. Begin 2014 was de rente 4,1 procent, nu is de rente gemiddeld 3,1 procent.

* NHG is een garantie van de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) op basis waarvan de geldverstrekker zeker weet dat de lening wordt terugbetaald.

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2019 Nuson. All Rights Reserved.