Mannen lenen meer dan vrouwen

visual_doorlopend_kredit_klein-001Uit een onderzoek van de financiële dienstverlener MoneYou blijkt dat mannen over het algemeen meer lenen dan vrouwen. Bij het onderzoek werden bijna 600 Nederlanders ondervraagd over hun leengedrag. Ongeveer de helft van de mannen gaf aan naast de hypotheek een extra lening te hebben, terwijl slechts een kwart van de vrouwen naast de hypotheek een lening heeft.

Het geld dat door mannen wordt geleend wordt meestal geleend van banken of financiële instellingen en zij maken daarbij gebruik van bijvoorbeeld persoonlijke leningen of doorlopende kredieten. Vrouwen zouden volgens het onderzoek in veel gevallen liever geld van familie of vrienden lenen en zij proberen het lenen bij banken en financiële instellingen juist te voorkomen.

Op dit moment wordt er door ongeveer 40 procent van de Nederlanders geld geleend. Bijna tweederde van deze leningen worden afgesloten bij een bank of financiële instelling, terwijl eenderde van de leningen wordt verstrekt door familie of vrienden. Het percentage mensen dat leent van familie of vrienden is daarmee afgenomen ten opzichte van vorig jaar, terwijl het percentage dat leent bij banken of financiële instellingen juist groter is geworden.

Naast het feit dat mannen meer lenen, hebben mannen ook minder moeite hebben om rood te staan op de bankrekening. Ongeveer een derde van de mannen maakt volgens het onderzoek gebruik van de mogelijk om rood te staan. Bij vrouwen ligt dit aantal wat lager, ongeveer een kwart van de vrouwen maakt gebruik van de mogelijkheid om rood te staan.

Tot slot zijn ook creditcards en kredietvormen als postorderkrediet meer in trek bij mannen. Mannen zijn vaker in het bezit van een creditcard dan vrouwen en ze maken daarnaast vaker gebruik van postorderkrediet om zaken te bestellen.

 

Tags: ,

 
 
 
 
 

Copyright © 2019 Nuson. All Rights Reserved.