Bedrijven in Nederland op de groene toer

Save the planetHet totale bedrag dat door bedrijven in Nederland geïnvesteerd is in duurzame energie is in 2011 flink toegenomen. Naast de investeringen in duurzame energie is er bovendien ook geïnvesteerd in energiebesparing.

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie publiceerde afgelopen maand een jaarverslag waaruit blijkt dat bedrijven in Nederland dankzij investeringen in duurzame energie en energiebesparing in het afgelopen jaar ruim 115 miljoen euro belastingkorting hebben gekregen.

Dat lijkt een groot bedrag, maar om tot dat bedrag te komen moesten de bedrijven flink investeren. Er werd in totaal ongeveer 1,5 miljard euro geïnvesteerd, een toename van bijna 50 procent ten opzichte van 2010. De investeringen hebben geleid tot een reductie van CO2-uitstoot die gelijk staat aan de uitstoot van ongeveer 330.000 Nederlandse huishoudens.

Het meeste geld werd geïnvesteerd in het opwekken van duurzame energie. Vooral zonne-energie, windenergie en bio-energie waren populair en in deze 3 vormen van duurzame energie werd het meest geïnvesteerd. Daarnaast werd er veel geïnvesteerd in energiebesparende bedrijfspanden, isolatie, energiezuinige ventilatie en energiezuinige verlichting.

De bedrijven zouden door de investeringen bewuster met energie omgaan en ze zijn bovendien prijsbewuster geworden. Ze zijn actief bezig met het selecteren van de juiste aanbieder. Een aantal bedrijven heet al gemeld dat energieprijzen vergelijken tot grote besparingen heeft geleid.

Er wordt verwacht dat bedrijven in dit jaar wederom meer zullen investeren in duurzame energie en energiebesparing. Toch dringen de bedrijven er wel op aan dat de Nederlandse regering subsidie blijft geven op het investeren in duurzame energie en energiebesparing.

Bron: Nu.nl 

 

Tags:

 
 
 
 
 

Copyright © 2019 Nuson. All Rights Reserved.